Loading...

[VFX for MV] Bách Quỷ Âm Dương Sao

 / Home  / Video

Project Details

Name: [VFX for MV] Bách Quỷ Âm Dương Sao

Date: 2018-09-15T05:01:30.747Z

Client: Key Media

Song: Bách Quỷ Âm Dương Sao (百鬼阴阳抄)

Singer: Mingoz

Composer: Ô Qui Sui, St_ Sắc Thái

Lyrics: Dật Hanh (Sing My Song 2018), Mingoz

Director – D.O.P: Đỗ Hoàng

Executive Producer: Mingoz

Producer: Mingoz, Kelvin

Cameraman: Koutaro, Nana

Film Editor: Đỗ Hoàng

Lighting Team: Key Media

Screenplay: Key Media

VFX Supervisor & Compossitor: Gentaro de Averial

3D Artist: Vancassell

2D Artist: Shiro Neko, Denz Walker

Music Producer: Duy Hiển

Music Arrangement: Duy Hiển

Record & Mix & Master: Redd Studio

Fight Choreography: Thái Kiệt (Yumei Lê)

M.U.A: MN Handmade Shop

Photographer: Bummy Spears

Cast: Huỳnh Thảo (Sayo Momo), Phan Thanh Phương (Sil), Mai Quốc Việt (Jester Reice), Đạt Trịnh, Tina, Lạc Lạc, Quỳnh Gumi, Tâm Như Previous  All works Next