Loading...

Small Life

 / Home  / Photo

Project Details

Name: Small Life

Date: 2013-09-14T05:01:30.693Z

Trong thế giới này, ta nhỏ bé lắm...
Ta biết ta nhỏ bé, nên ta quyết định làm những điều lớn lao...
Ta sẵng sàng liều mình đi đến cuối con đường...
Nếu chẳng may ta gục ngã, đó là do số phận...
Nhưng nhếu ta có khả năng đi hết con đường đó, ta sẽ không còn nhỏ bé nữa...

 Previous  All works Next