Loading...

Javiral Chronicle

Javiral Chronicle
 / Home  / Novel

Javiral Chronicle


By Gentaro de Averial
View Count: 821

Có những người anh hùng tự tạo nên định mệnh cho mình. Nhưng cũng có những khi định mệnh chọn cho nó một người anh hùng.
Người được chọn? Ta tự hỏi tại sao ta được chọn, Khi mà sự chọn lựa đó mang lại bao nhiêu đau khổ. Ta không được chọn để làm một anh hùng mà được chọn để làm một kẻ thất bại, để làm một trò đùa cho những kẻ khác.....
Sự thật phải chăng chỉ là những lời nói dối được nhiều người chấp nhận.

Status

On-going

Chapter List

Name Date View Count
Iris - Retrace I: Bừng Tỉnh 7 years ago 995 Read Now
Iris - Retrace II: Bình An 6 years ago 742 Read Now